Супер радио 25 години во Ритам со Охрид

Супер радио 25 години во Ритам со Охрид

Видео реклами за водечкиот медиум во западниот дел од државата – охридското Супер радио, како дел од кампањата за прослава на 25 години постоење.

Супер радио 25 години во Ритам со Охрид.

Creative: Saso Mitan

Photo & graphics: Regie Rules

https://www.youtube.com/watch?v=rBSbG-y30DQ&fbclid=IwAR1viTQMaZ5dCJJGiloW-awGZBk3KdXZnsBkGZ6KBtEOZjri93yFFl8iX8c